Υπουργείο Εσωτερικών Υπηρεσιών Πληροφορικής

Σε μια βάση δεδομένων τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων που έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής συγκέντρωσαν σε μια βάση δεδομένων τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογικών αναμετρήσεων που έγιναν τα τελευταία 20 χρόνια. Όποιος επισκεφθεί την ηλεκτρονική διεύθυνση […]
Read more