Πουρνάρα

Εξ Αφορμής | Πουρνάρα Ώρα Μηδέν – Πέμπτη 09/12/2021 @12μμ

Το Πουρνάρα είναι μία εν δυνάμει ανθρωπιστική βόμβα στα θεμέλια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι διαμένοντες σ αυτό παραπονιούνται για αρκετά ζητήματα διαβίωσης, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν φτάσει στα όρια […]
Read more