Ποιες οι πιθανές επιλογές του ΑΚΕΛ για τις προεδρικές του 2023;