Οι πιθανές υποψηφιότητες του Παμπορίδη και της Χαραλαμπίδου