Κολοκασίδης Γιώργος

Κολοκασίδης Γιώργος

 

Facebook: https://www.facebook.com/gcolocassides
Instagram: https://www.instagram.com/gcolocassides/
Twitter: https://twitter.com/g_colocassides
Ιστοσελίδα: https://colocassides.com/

Βιογραφικό
Ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα στη Λευκωσία.
Εκπαίδευση: London School of Economics (LSE), Πτυχίο Οικονομικών με ειδίκευση στον τομέα της Βιομηχανίας και του Εμπορίου. Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Νομικά. King’s College, Λονδίνο, (LLM) μεταπτυχιακό δίπλωμα νομικής με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο και την διαιτησία.
Υπήρξε συντονιστής τηλεοπτικών προγραμμάτων πολιτικής και πολιτισμικής επικαιρότητας.
Διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΚΟ.
Διετέλεσε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου κατά την περίοδο 2007-2011. Εκδόσεις: “Το δόγμα του δικαίου της ανάγκης στην Κύπρο”, “Οι νομικές πτυχές του προβλήματος των εγκλωβισμένων της Κύπρου”, “Νομική ανάλυση του Σχεδίου Γκάλι για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος”, “Η αναγνώριση του Τουρκικού ψευδοκράτους στο Διεθνές Δίκαιο”, “Η νομική πτυχή του Ιου του 2000”,“Η υποχρέωση επιστροφής χρημάτων υπό τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμο”.
Ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου. Ασχολείται κυρίως με το δίκαιο του εμπορίου, των εταιρειών, των συμβάσεων όπως και με τη δικαστική τους πτυχή. Εχει κληθεί να συνδράμει τη σύνταξη νομοθετημάτων που έχουν σχέση με τα ανωτέρω. Τελευταία περίπτωση η ενασχόληση του με τη διαμόρφωση των νέων Κανονισμών Πολιτικής Δικονομίας εντεταλμένος προς τούτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Έχει κληθεί σε αρκετές περιπτώσεις να συμμετάσχει σε τηλεοπτικές συζητήσεις πάνω σε νομικά και πολιτικά θέματα και να συμμετάσχει σε συνέδρια σχετικά με τα θέματα αυτά.