Καλούνται οι πολίτες εξωτερικού να υποβάλουν δήλωση για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Καλούνται οι πολίτες εξωτερικού να υποβάλουν δήλωση για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Καλούνται όσοι πολίτες θέλουν να ψηφίσουν για τις Προεδρικές εκλογές της Κύπρου το 2023 να υποβάλουν δήλωση το αργότερο μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου, λέει το Υπουργείο Εσωτερικών για εγγεγραμμένους εκλογείς οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι στις προσεχείς προεδρικές εκλογές της 5ης Φεβρουαρίου 2023 και σε τυχόν επαναληπτική εκλογή, στις 12 Φεβρουαρίου 2023, θα λειτουργήσουν εκλογικά κέντρα στο εξωτερικό, για τους εκλογείς που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο ή θα εγγραφούν μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου, 2022.

Για τον σκοπό αυτό, οι κάτοχοι εκλογικού βιβλιαρίου, οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό, μπορούν να υποβάλουν δήλωση, συμπληρώνοντας κατάλληλα το σχετικό έντυπο και υποβάλλοντας το έγκαιρα, το αργότερο μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2022.

Για να είναι δυνατή η λειτουργία εκλογικών κέντρων στο εξωτερικό, καταρτίζεται ειδικός εκλογικός κατάλογος, στον οποίο μεταφέρονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων εκλογέων από τον μόνιμο εκλογικό κατάλογο της Κύπρου, κατόπιν σχετικής δήλωσης.

Έντυπα δηλώσεων μπορούν να εξασφαλιστούν από τις Πρεσβείες/Προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, τα κατά τόπους Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη και τα Κέντρα Πολίτη (Κυπριακά Ταχυδρομεία), από την Υπηρεσία Εκλογών στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν σε έντυπη μορφή στους πιο πάνω χώρους, καθώς και μέσω διαδικτύου στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση aps.elections.moi.gov.cy.

Πηγή: www.moi.gov.cy

Author: Ekloges2023

Comments are disabled.