Γ.Λουκαϊδης : Να αρθεί η αδικία σε βάρος μερίδας αυτοτελώς εργαζόμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Γ.Λουκαϊδης : Να αρθεί η αδικία σε βάρος μερίδας αυτοτελώς εργαζόμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Αριστερά Γιώργος Λουκαΐδης απέστειλε επιστολές προς τους αρμόδιους Υπουργούς, ζητώντας την άρση της αδικίας σε βάρος μερίδας αυτοτελώς εργαζόμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε σχέση με τα κρατικά σχέδια στήριξης.
Συγκεκριμένα, στην επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση όπως επανεξετάσει την απόφαση της, ώστε οι συνταξιούχοι αυτοτελώς εργαζόμενοι που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και οι συνταξιούχοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης με τους υπόλοιπους αυτοτελώς εργαζόμενους και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και να συμπεριληφθούν σχέδια εφάπαξ κρατικής στήριξης.
Επίσης, στην επιστολή του προς την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτα Αιμιλιανίδου  ο Γιώργος Λουκαΐδης ζητεί όπως οι αυτοτελώς εργαζόμενους, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν μετά τις 15/3/2020 και με βάση τα διατάγματα αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις εργασίες τους και δεν τυγχάνουν οποιασδήποτε στήριξης να καταστούν δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος, όπως χιλιάδες άλλοι αυτοτελώς εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στους ίδιους κλάδους.

Παρατίθενται αυτούσιες οι επιστολές:

«Κύριο Κωνσταντίνο Πετρίδη
Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ: Σχέδιο Εφάπαξ Χορηγίας για Στήριξη των μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζομένων
Έντιμε κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή επανέρχομαι στο πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο ως ΑΚΕΛ εντοπίσαμε από τον Ιούνιο του 2020, σε σχέση με το Σχέδιο Εφάπαξ Χορηγίας για Στήριξη των μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων και των αυτοτελώς εργαζομένων.
Ειδικότερα, από τον Ιούνιο του 2020 ζητήσαμε από την κυβέρνηση τη συμπερίληψη των συνταξιούχων αυτοτελώς εργαζομένων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και συνεχίζουν να εισφέρουν στο ΤΚΑ και των συνταξιούχων ιδιοκτητών επιχειρήσεων στο σχέδιο εφάπαξ κρατικής στήριξης.
Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους πιο πάνω συνταξιούχους αυτοτελώς εργαζόμενους και συνταξιούχους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, αδικεί κατάφορα τα άτομα αυτά και τις επιχειρήσεις τους, και επιδεινώνει την ήδη άσχημη οικονομική τους κατάσταση, συνεπεία των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. 
Οι επιχειρήσεις των συνταξιούχων συνεχίζουν την δραστηριότητά τους και άρα έχουν τα ίδια λειτουργικά έξοδα με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.  Ως εκ τούτου, παρακαλώ θερμά όπως επανεξετάσετε την απόφαση σας, ώστε οι συνταξιούχοι αυτοτελώς εργαζόμενοι που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και οι συνταξιούχοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων να τύχουν της ίδιας αντιμετώπισης με τους υπόλοιπους αυτοτελώς εργαζόμενους και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και να συμπεριληφθούν στα κρατικά σχέδια εφάπαξ κρατικής στήριξης, τα οποία εξήγγειλε η κυβέρνηση».

«Κυρία Ζέτα Αιμιλιανίδου                                                                               
Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Θέμα: Ειδικό Σχέδιο Στήριξης Αυτοτελώς Εργαζομένων

Έντιμη κυρία Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας θέσω προς εξέταση για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο αφορά στους αυτοτελώς εργαζόμενους, που δεν είναι δικαιούχοι του ειδικού σχεδίου στήριξης αυτοτελώς εργαζομένων λόγω του ότι η εγγραφή τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοτελώς εργαζόμενοι έγινε μετά τις 15/3/2020.
Θεωρώ ότι η εν λόγω πρόνοια στα διατάγματα θυματοποιεί όλους εκείνους τους αυτοτελώς εργαζόμενους, οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν μετά τις 15/3/2020 και με βάση τα διατάγματα αναγκάστηκαν να αναστείλουν τις εργασίες τους (όπως φροντιστήρια, σχολές χορού, γυμναστήρια, προπονητές ακαδημιών, κουρείς κλπ). Αντί τα άτομα αυτά να καταστούν δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος, όπως χιλιάδες άλλοι αυτοτελώς εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στους ίδιους κλάδους, παραμένουν χωρίς στήριξη.
Η πλειοψηφία αυτών των ατόμων είναι νέοι άνθρωποι που σε συνθήκες δύσκολες και αβέβαιες τόλμησαν να επενδύσουν κάνοντας ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα, αντί να παραμείνουν άνεργοι επωφελούμενοι των όποιων άλλων επιδομάτων (ΕΕΕ, ειδικό σχέδιο στήριξης ανέργων κλπ). Γι΄ αυτό και δεν μπορεί να τιμωρούνται και να μένουν χωρίς επίδομα.
Γνωρίζω για την ανησυχία του Υπουργείου σας, ότι κάποιοι από αυτούς πιθανόν να μην δραστηριοποιούνται πραγματικά και να έχουν εγγραφεί ως αυτοτελώς εργαζόμενοι για να λαμβάνουν το ειδικό επίδομα στήριξης αυτοτελώς εργαζομένων, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν τα μέσα για να διαπιστωθεί κατά πόσο τα άτομα αυτά όντως λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους, όπως π.χ. η καταβολή ενοικίων από αυτούς, η πληρωμή στο ΤΚΑ των κοινωνικών τους εισφορών που αναλογούν στις περιόδους που δεν τελούσαν υπό υποχρεωτική αναστολή εργασιών με βάση τα διατάγματα, η έκθεση λογιστή, ακόμη και μέσα από επιτόπιους ελέγχους.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ως άνω, είναι θερμή μου παράκληση όπως προχωρήσετε σε αναθεώρηση της εν λόγω πρόνοιας, εισάγοντας σχετικές ασφαλιστικές δικλείδες.»

09/03/2021

Author: Ekloges2023

Comments are disabled.