ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Τη λύπη της για το γεγονός ότι, έχουν αλλοιωθεί ουσιώδεις πρόνοιες του νομοσχεδίου που τροποποιεί τον περί Δήμων, κατά το στάδιο της επεξεργασίας του στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, εκφράζει η Ένωση Δήμων. Υποστηρίζει ακόμα πως αυτές οι αλλαγές, εκτροχιάζουν εντελώς τη μεταρρύθμιση από το στόχο και τη φιλοσοφία της.

«Επαναλαμβάνουμε», σημειώνει η ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων, ότι οι πυλώνες στους οποίους βασίστηκε η μεταρρύθμιση απορρέουν από τις βασικές Ευρωπαϊκές Αρχές διακυβέρνησης, τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συγκεκριμένες Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και εκτενείς τεχνοοικονομικές μελέτες επί του θέματος.

Η Ένωση Δήμων απευθύνει ύστατη έκκληση προς την Κυβέρνηση και τα Κοινοβουλευτικά κόμματα να επανεξετάσουν το όλο θέμα, με βάση τη φιλοσοφία, το πνεύμα και τους στόχους της μεταρρύθμισης όπως είχαν αρχικά συμφωνηθεί, προς όφελος της ποιότητας ζωής των πολιτών και των υπηρεσιών που θα τους προσφέρονται.

Author: Ekloges2023

Comments are disabled.