ΑΚΕΛ : Αδειοδότησεις χωρίς στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΑΚΕΛ : Αδειοδότησεις χωρίς στρατηγικές μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Γραπτή Δήλωση Υπεύθυνης Γραφείου Περιβάλλοντος Κ.Ε. ΑΚΕΛ, Χριστίνας Νικολάου

Η θετική γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος για τη δημιουργία χώρου ελλιμενισμού στην Αλαμινό αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την έλλειψη συνεπούς και ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής στον τόπο μας. Επιβεβαιώνει επίσης, τις ανησυχίες του ΑΚΕΛ, το οποίο το 2017 καταψήφισε τη συγκεκριμένη νομοθεσία.
Η αδειοδότηση αυτή όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις (φωτοβολταϊκά πάρκα, ψηλά κτήρια κτλ.) προχωρεί χωρίς Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, χωρίς δηλαδή να γνωρίζουμε πόσοι χώροι ελλιμενισμού θα δημιουργηθούν και ποιες θα είναι επιπτώσεις τους στον φυσικό πλούτο των ακτών. Το υπουργικό συμβούλιο αντί να προχωρήσει σε νομοθεσίες για Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης της Κύπρου και για την ενσωμάτωση όλων των  προνοιών του Πρωτοκόλλου της Βαρκελώνης αρκείται στο να εκμισθώνει δημόσιο πλούτο. Άλλωστε από το 2018 μέχρι σήμερα ενέκρινε τουλάχιστον έξι χώρους ελλιμενισμού.
Όλα αυτά δεν προκαλούν πλέον έκπληξη. Η παρούσα κυβέρνηση έχει από καιρό αποδείξει ότι η έγνοια της δεν είναι η προστασία του περιβάλλοντος αλλά η εξυπηρέτηση συμφερόντων.
Το ΑΚΕΛ ζητά ακόμη μια φορά από την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει σε στρατηγικές μελέτες χωροταξικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τέτοιου είδους αναπτύξεις.
25/02/2021

Author: Ekloges2023

Comments are disabled.